watches DAO CNC KHẮC ĐÁ GẮN HỢP KIM

DAO CNC KHẮC ĐÁ GẮN HỢP KIM

600.000 ₫
Chuyên dùng cho vật liệu đá cứng: granite đen, cẩm thạch, gạch men, ngọc bích, mã não, thủy tinh, bia mộ, gạch…
Thông tin chi tiết

Thông số kỹ thuật:
CED: Đường kính phần cắt;
CEL: Chiều dài phần cắt;
TOOL-TIP (B): Độ rộng chóp mũi;
OVL (L): Chiều dài tổng thể;
Đơn vị: mm;
 

Đường kính (D)

Góc mũi (θ)

TOOL-TIP

CED

CEL

OVL

Giá

6

45

0.2

6

7.0

40

 

6

45

0.4

6

6.7

40

 

6

60

0.2

6

 

40

 

6

60

0.4

6

 

40

 

6

60

0.6

6

 

40

 

6

60

0.8

6

 

40

 

6

70

0.2

6

5.0

40

 

6

70

0.4

6

5.0

40

 

6

70

0.6

6

 

40

 

6

70

0.8

6

3.7

40

 

6

70

1.0

6

3.5

40

 

6

70

1.2

6

3.4

40

 

6

70

1.5

6

3.2

40

 

6

70

2.0

6

2.8

40

 

6

90

0.2

6

5.0

40

600,000

6

90

0.4

6

3.0

40

 

6

90

0.8

6

2.6

40

 

6

90

1.0

6

2.5

40

 

6

90

1.2

6

2.4

40

 

6

90

1.5

6

2.2

40

 

6

90

2.0

6

2.0

40