watches Ứng dụng trong khắc quảng cáo

Ứng dụng trong khắc quảng cáo

20-04-2015|4004

Máy CNC ứng dụng khắc 2D, 3D trên Mica. Sản phẩm sau khi hoàn thiện kết hợp với ánh sáng đèn Led cho một kiệt tác tuyệt vời