watches Mũi dao CNC phay đầu tròn kim cương lung

Mũi dao CNC phay đầu tròn kim cương lung

Liên hệ
Mũi dao CNC phay đầu tròn kim cương lung good for: Diamond rilievo.
Thông tin chi tiết

Mũi phay đầu tròn kim cương lung

PART NO

CED

CEL

SHK

OVL

PRICE

DSJQX0306

3.0

5.0

6

60

 

DSJQX0408

4.0

8.0

6

60

 

DSJQX0610

6.0

10

6

60

 

DSJQX0812

8.0

12

8

80

 

DSJQX1015

10

15

10

100

 

DSJQX1220

12

20

12

100