watches Dao cắt khắc gỗ D-114N

Dao cắt khắc gỗ D-114N

Liên hệ
Dao CNC D-114N Shoda Nhật Bản chuyên dùng để cắt và khắc gỗ.
Thông tin chi tiết

Dao cắt khắc gỗ D-114N

Dao CNC D-114N Shoda Nhật Bản chuyên dùng để cắt và khắc gỗ.

Seri

Đường kính
mũi dao

Chiều dài
mũi dao

Số rãnh
dao

Báo Giá
(VND)

D-114N

6mm

15mm

1

655,000

 

7mm

17mm

1

655,000

 

8mm

20mm

1

694,000

 

9mm

25mm

1

694,000

 

10mm

30mm

1

706,000

 

11mm

30mm

1

706,000

 

12mm

30mm

1

745,000

 

13mm

30mm

1

855,000

D-114N

6mm

15mm

2

655,000

 

7mm

17mm

2

655,000

 

8mm

25mm

2

694,000

 

9mm

26mm

2

694,000

 

10mm

26mm

2

706,000

 

11mm

26mm

2

706,000

 

12mm

30mm

2

745,000

 

13mm

35mm

2

855,000

 

14mm

35mm

2

882,000

 

15mm

35mm

2

882,000

 

16mm

35mm

2

1,019,000

 

17mm

35mm

2

1,086,000

 

18mm

35mm

2

1,137,000

 

19mm

35mm

2

1,137,000

 

20mm

35mm

2

1,168,000

 

21~25mm

35mm

2

1,254,000

 

26~30mm

35mm

2

1,470,000